ADIYAMAN ÇAMLICA KURS VE OKUL TALEBELERİNE YARDIM DERNEĞİ

İhaleni Tarihi : 24.8.2016
İhaleni Adı : ADIYAMAN ÇAMLICA KURS VE OKUL TALEBELERİNE YARDIM DERNEĞİ
İhalenin Yapılacağı Yer : Malazgirt mah. Zey cad.no:180 ADIYAMAN
 

        

DOĞRUDAN TEMİN İLANI

 

ADIYAMAN ÇAMLICA KURS VE OKUL TALEBELERİNE YARDIM   DERNEĞİ

 

Adıyaman İli 2015 SODES kapsamında derneğimizce yürütülmekte olan 2015-02-0216 nolu ÇAMLICA KİTAP KÜLLİYESİ isimli projemiz için tiyatro  ''hizmet Alım  işi SODES 2015 Uygulama Usul ve Esasları Madde 13/9 ( Ek-IV Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları İle Sivil Toplum Kuruluşlarının Takip Edeceği Satın alma Süreci ) göre ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 

a) Adresi

Malazgirt mah. Zey cad.no:180  ADIYAMAN                                                         

b) Telefon ve faks numarası

04162160174

c) Elektronik posta adresi (varsa)

 

a) Niteliği, türü, miktarı

: Tiyatro gösterimi ihalesi

b) Teslim [yeri/yerleri]

 

Malazgirt mah. Zey cad.no:180 ADIYAMAN                                                         

 

c) Teslim [tarihi/tarihleri]

İşin niteliğine göre sözleşmede belirtilen sürede (Sözleşme Var İse)

a) Yapılacağı yer

 

Malazgirt mah. Zey cad.no:180  ADIYAMAN                                                                                                                         

b) İlan Tarihi

           18/08/2016   

c) İhale Tarihi ve saati

      24/08/2016 -    10:30

 

d) İhale sorumlusu                         :M Nedim KARAKAŞ

                                                            

 

4.   Şekli ve içeriği belirlenen Ek-1 deki teklif mektubu,

5.   Teknik Şartname Ek-2 (Var ise)

6.   Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat ve kalite esasına göre belirlenecektir.

7.   Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir.

8.   İnternet ilanında yer almayan bu işle ilgili detaylar idarenin adresinde ücretsiz  temin edilebilir.

9.  Teklifler,  yukarda belirtilen tarih ve saate kadar Malazgirt mah.zey cad.no:180  Adıyaman adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecektir.

11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, Doğrudan Temin ihale tarihinden itibaren en az 20 takvim günü olmalıdır.

12-  İdare Doğrudan Temin İhalesini yapıp yapmamakta serbesttir.

13-Teklif sonucu dernek tarafından açıklanacaktır.

14.İdare firmalarla pazarlık yapmada serbesttir.

 

 


ADIYAMAN VALİSİ Nurullah Naci KALKANCI

Adıyaman Valisi

SOSYAL MEDYA

Site İstatistikleri

Günlük : 324
Aylık : 12801
Yıllık : 83961
Toplam : 4030265