ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ DERNEĞİ

İhaleni Tarihi : 7.12.2016
İhaleni Adı : ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ DERNEĞİ
İhalenin Yapılacağı Yer : Turgut Reis Mah. 107 Sk. No:9/1 Merkez/Adıyaman
 

        

DOĞRUDAN TEMİN İLANI

 

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ DERNEĞİ

 

Adıyaman İli 2015 SODES kapsamında Derneğimizce yürütülmekte olan 2015-02-0105 nolu Gençlik Buluşuyor isimli projemiz için Kitap Mal Alım  işi SODES 2015 Uygulama Usul ve Esasları Madde 13/9 ( Ek-IV Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları İle Sivil Toplum Kuruluşlarının Takip Edeceği Satın alma Süreci )  göre ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 

a) Adresi

Turgut Reis Mah. 107 Sk. No:9/1 Merkez/Adıyaman                                                         

b) Telefon ve faks numarası

0542 344 00 04 – 0416 216 52 53

c) Elektronik posta adresi (varsa)

adiyamanader@hotmail.com

a) Niteliği, türü, miktarı

Kitap Alımı

b) Teslim [yeri/yerleri]

Turgut Reis Mah. 107 Sk. No:9/1 Merkez/Adıyaman 

                                                        

c) Teslim [tarihi/tarihleri]

Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 15 (Onbeş) Gün içinde yer teslimi

a) Yapılacağı yer

 

  Turgut Reis Mah. 107 Sk. No:9/1 Merkez/Adıyaman

                                                                                                                        

b) İlan Tarihi

29/11/2016     (ilan yayınlanma tarihi ilan metninin merkezimize ulaştığı tarihten 1 gün sonrasıdır)

c) İhale Tarihi ve saati

07/12/2016     -    Saat: 13.30

 

d) İhale sorumlusu                         : Ziya BAŞARAN (Proje Koordinatörü)

                                                            

 

4.   Şekli ve içeriği belirlenen Ek-1 deki teklif mektubu,

5.   Teknik Şartname Ek-2 (Var ise)

6.   Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat ve kalite esasına göre belirlenecektir.

7.   Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir.

8.   İnternet ilanında yer almayan bu işle ilgili detaylar idarenin adresinde ücretsiz temin edilebilir.

9.  Teklifler,  yukarda belirtilen tarih ve saate kadar Turgut Reis Mah. 107 Sk. No:9/1 Merkez/Adıyaman adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecektir.

11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, Doğrudan Temin ihale tarihinden itibaren en az 10 takvim günü olmalıdır.

12-  İdare Doğrudan Temin İhalesini yapıp yapmamakta serbesttir.

13-Teklif sonucu dernek tarafından açıklanacaktır.

14.İdare firmalarla pazarlık yapmada serbesttir.


ADIYAMAN VALİSİ Nurullah Naci KALKANCI

Adıyaman Valisi

SOSYAL MEDYA

Site İstatistikleri

Günlük : 120
Aylık : 14993
Yıllık : 69262
Toplam : 4196563